Wszechwiedza JHWH.

9 styczeń 2017
Comments Off

Zapewne większość osób interesujących się tematem Trójcy zetknęła się z kwestią dotykającą pytania o wszechwiedzę Pana Jezusa. Czytaj dalej

Wieki późniejsze

30 grudzień 2016
Comments Off

Czwarty i piąty wiek były co prawda kluczowe dla sformułowania głównych punktów trynitologii oraz trynitarnej chrystologii, jednak nie zamknęły prób jej zrozumienia oraz dokładniejszego opisania i definiowania pojęć. Czytaj dalej

Okres soborów - Konstantynopol I, Efez, Chalcedon.

25 grudzień 2016
Comments Off

Po burzliwym okresie nicejskim przychodzi czas na następne synody…→
Czytaj dalej

Okres soborów - Nicea 325

20 grudzień 2016
Comments Off

W IV wiek Kościół wchodził zróżnicowany doktrynalnie, jak to przedstawiono w poprzednich rozdziałach. Jednak był to dopiero przedsmak prawdziwego konfliktu, który rozpoczął się na dobre wraz z nauczaniem Ariusza. Czytaj dalej

Bóg głową Chrystusa.

18 grudzień 2016
Comments Off
 1 Kor. 11:3
3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg.(BW)

Czytaj dalej

Odrębność ontyczna Boga i Jezusa.

18 grudzień 2016
Comments Off

Oprócz wyraźnego utożsamiania owego jednego Boga Izraela z Ojcem Pana Jezusa, mamy jeszcze jedną, pośrednią wskazówkę na to, iż Biblia nie naucza o wewnętrznym uczestnictwie Syna Bożego w Bogu JHWH. Czytaj dalej

4 wykłady broniące nauki o jednoosobowym Bogu JHWH

5 listopad 2015
Comments Off

Poniżej linkuję 4 wykłady wygłoszone w moim macierzystym zborze dotyczące sporu unitariańsko-trynitarnego. Wykład pierwszy poświęcony jest definicjom przedstawianym przez obie strony oraz ich najważniejszym argumentom. W drugim konsekwencje przyjęcia nauki o współistotności na Soborze Nicejskim w świetle nauczania Biblii. Trzecia część odpiera najważniejsze argumenty trynitarian mające dowodzić tożsamości Pana Jezusa z Bogiem JHWH. W części czwartej polemika z trynitarnym dowodzeniem o tożsamości Ducha Świętego z trzecią osobą Trójcy.

 

 Jeden Bóg i jeden Pan - trynitaryzm

 Jeden Bóg i jeden Pan - konsekwencje

 Jeden Bóg i jeden Pan - Jezus

 Jeden Bóg i jeden Pan - Duch Święty

Biblijny monoteizm.

13 maj 2015
Comments Off

Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem “Theos” nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH - tylko Ojciec, czy również Syn? Czytaj dalej

Duch, Duch Święty - definicje.

12 kwiecień 2015
Comments Off

Definicje i systematyzacja pojęć Duch Święty, duch. Czytaj dalej

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

1 marzec 2015
Comments Off

Czy fragment z Mt. 28:19 jest faktycznie dowodem na Trójjedyność Boga? Jak rozumieć liczbę pojedynczą słowa “imię”? Co oznacza chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Czytaj dalej

Imiona potomków Adama dowodem, iż Jezus to JHWH?

14 styczeń 2015
Comments Off

Analiza stosunkowo nowego argumentu o ukrytym kodzie mającym dowodzić tożsamości Pana Jezusa z Bogiem JHWH. Czytaj dalej

Filozoficzna nie-konieczność Trójcy - II.

21 grudzień 2014
Comments Off

Druga część polemiki z poglądem o konieczności istnienia wielosobowego Boga miłości. Czytaj dalej

W Duchu czy w Prawdzie?

8 grudzień 2014
Comments Off

Podobno Chińczycy gdy chcieli komuś życzyć bardzo źle, mówili: „obyś żył w ciekawych czasach”. Coraz bardziej mam wrażenie, że ich życzenie spełnia się na dzisiejszym chrześcijaństwie, które, co by nie mówić, w takich właśnie „ciekawych czasach” się znalazło. Czytaj dalej

O badaniu Pism - Jan 5:39

23 listopad 2014
Comments Off

W niniejszym artykule chcę poruszyć fragment Biblii, który dość często cytowany jest przez osoby mające swego rodzaju awersję do głębszego analizowania Pisma Świętego. Fragment ów w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi następująco: Czytaj dalej

Filozoficzna nie-konieczność Trójcy.

16 lipiec 2014
Comments Off

Czy atrybut miłości pociąga za sobą konieczność istnienia wieloosobowego Boga? Czytaj dalej

Czego nauczył mnie Eden.

22 czerwiec 2014
Comments Off

Biblia rozpoczyna się historią próby i upadku oraz kończy historią próby i upadku. Co ciekawe ta pierwsza rozgrywa się w trzecim rozdziale pierwszej księgi - Genesis. Ta ostatnia zaś opisana jest w trzecim rozdziale od końca ostatniej księgi - Objawieniu (20:7-10). Czytaj dalej

„Elohim” - dowód na wielość osób w Bogu?

20 czerwiec 2014
Comments Off

Według niektórych osób, liczba mnoga hebrajskiego słowa “elohim” dowodzi istnienia wieloosobowego Boga. Konfrontacja z faktami może być jednak przykrym rozczarowaniem. Czytaj dalej

Pan Jezus imieniem Boga.

1 luty 2014
Comments Off

Co łączy imię Boga z Panem Jezusem? Czytaj dalej

Czy unitarianie antropomorfizują Boga?

21 listopad 2013
Comments Off

Dość częsty zarzut kierowany do unitarian. Jednak czy na pewno słuszny? Czytaj dalej

Argument “z moralności”.

11 listopad 2013
Comments Off

W sporze na temat charakteru kary ostatecznej dość często ze strony kondycjonalistycznej pada argument, iż karanie grzeszników cierpieniem przez całą wieczność jest tak naprawdę oskarżaniem Boga o czyny, których nawet najbardziej zdegradowani ludzie nie byliby w stanie wykonać. Kiedy tradycjonaliści spotykają się z taką opinią, zazwyczaj odpierają ten atak stwierdzeniami, iż jest to argument „z emocji” i tak naprawdę poczucie sprawiedliwości u Boga jest zupełnie inne niż u nas. No i przecież „Jego myśli to nie są nasze myśli”, a i On sam nakazywał czasami czynić w Starym Testamencie rzeczy, których my czynić byśmy się wzbraniali. Do takich właśnie opinii chciałbym się ustosunkować w niniejszym artykule.

Czytaj dalej