Archiwum

Archiwum: marzec 2012

Moje credo

29 marzec 2012
Comments Off

Ponieważ w życiu chrześcijańskim wymagana jest jawność i szczerość chciałbym przedstawić Czytelnikowi moje wierzenia.  Ujęte są one w sposób szkicowy, szersze rozwinięcie będzie znajdować się w poszczególnych działach niniejszego serwisu. W swoich artykułach określam się jako unitarianin, rozumiejąc ten termin szeroko - jako opisujący osoby wierzące w jednoosobowego Boga JHWH. Wydaje mi się on lepszym od takich określeń jak antytrynitarianin, arianin itp. ponieważ oznacza nie tyle sprzeciw wobec czegoś bądź naśladowanie jakiegoś człowieka, lecz wiarę w Boga  jednoosobowego. Czytaj dalej

Credo

Preegzystencja - wstęp.

12 marzec 2012
Comments Off

Niniejszym tekstem chcę rozpocząć serię artykułów broniących nauczania o preegzystencji naszego Pana - Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej

Unitarianizm