Archiwum

Archiwum: luty 2013

Okłamywanie Ducha Świętego - Dz.Ap. 5:3-4.

28 luty 2013
Comments Off

W niniejszym artykule chciałbym zająć się fragmentem z Dz. Ap. 5:3-4:

Czytaj dalej

Unitarianizm

Duch Święty i moc - problem tautologii.

27 luty 2013
Comments Off

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w omawianiu natury Ducha Świętego jest dość często pojawiący się zarzut dotyczący rzekomych tautologii wynikających z nietrynitarnego definiowania Ducha.

Czytaj dalej

Unitarianizm

O wszechwiedzy Ojca, Syna i Ducha.

25 luty 2013
Comments Off

Zapewne większość osób interesujących się tematem Trójcy zetknęła się z kwestią dotykającą pytania o wszechwiedzę Pana Jezusa. Chcąc zaprzeczyć ontycznej tożsamości Jezusa z Bogiem Jahwe, unitarianie podkreślają fakt przyjętego raczej powszechnie poglądu o wszechwiedzy Boga, konfrontując to ze stwierdzeniem Jezusa o nieznajomości daty swego przyjścia. Fragment o tym mówiący zawarty jest w ewangelii Marka 13:32:

Czytaj dalej

Unitarianizm

Iz 48:12-17 - czy Jahwe posłał Jahwe?

23 luty 2013
Comments Off

Od kilkunastu lat czytam Biblię i nie ukrywam, iż jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju argumenty trynitarne, zarówno te dobre, jak i te, które można uznać za bardzo słabe. Jednak przyznam się, że wielokrotnie czytając poniższy tekst, nawet przez myśl mi nie przeszło, że może on dla trynitarian stanowić poparcie ich nauczania. A jednak…

Czytaj dalej

Unitarianizm

Duch Święty - żydowska perspektywa.

22 luty 2013
Comments Off

Podczas dyskusji dotyczących osobowości Ducha Świętego bardzo częstym argumentem prezentowanym przez trynitarian są wersety, w których Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi. Dla zwolenników nauki o wieloosobowości Boga są to teksty bardzo silnie przemawiające za poprawnością ich rozumowania, które Ducha Świętego traktuje jako trzecią osobę trójjedynego Bóstwa.

Czytaj dalej

Unitarianizm