Archiwum

Archiwum: marzec 2017

Trójca Wschodu i Zachodu

20 marzec 2017

   Wśród niektórych chrześcijan trynitarnych panuje obecnie przekonanie, iż łaciński model Trójcy jest odmienny od modelu wschodniego i tylko ten ostatni jest ortodoksyjny i mający poparcie w poglądach wczesnego Kościoła. Czytaj dalej

Unitarianizm

Bóg i pokusy

18 marzec 2017

   Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, że Bóg jest istotą świętą i bezgrzeszną. Grzech jest na tyle obcy Bogu, iż z natury w ogóle nie podlega On żadnym pokusom w tym kierunku. Czytaj dalej

Unitarianizm

Czym Jest Duch Święty?

16 marzec 2017

Raymond Franz
tł. Marek Boczkowski Czytaj dalej

Unitarianizm

O Trójcy rozważań kilka - Jezus

16 marzec 2017

O Trójcy rozważań kilka - monoteizm

16 marzec 2017

O Trójcy rozważań kilka - osobowość Ducha Świętego

16 marzec 2017

O Trójcy rozważań kilka - wstęp.

16 marzec 2017

Spór wokół dogmatu Trójcy

12 marzec 2017
Comments Off

  Artykuł jest fragmentem książki autorstwa Ewy Sidor zatytułowanej “Ad fonetes”. Praca traktuje o historii ruchu Braci Polskich w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej. Niniejszy fragment dotyczy tematu Trójcy. Czytaj dalej

Unitarianizm

Istota a osoba.

5 marzec 2017
Comments Off

Jak powszechnie wiadomo, współcześni trynitarianie przyjmują, że Bóg jest trójosobowy. Niemal powszechnie rozumie się przez to, iż wszystkie trzy osoby  posiadają tą samą naturę stanowiąc przy tym jedną istotę, jeden byt. Czytaj dalej

Unitarianizm