Archiwum

Archiwum: sierpień 2017

Comma Johanneum.

26 sierpień 2017

  Jednym z fragmentów, które budziły i wciąż budzą sporo kontrowersji, jest tzw. Comma Johanneum. Czytaj dalej

Unitarianizm

Formuły trynitarne.

24 sierpień 2017

  Poza omówionym tekstem z ewangelii Mateusza 28:19, trynitarianie czasami odwołują się do tzw. „trynitarnych formuł”, które występują w Nowym Testamencie i mają świadczyć o tym, że Bóg JHW jest jedną istotą w trzech osobach. Czytaj dalej

Unitarianizm

O co chciałbym zapytać apostołów…

24 sierpień 2017

  Wydaje się, że największą słabością trynitaryzmu jest brak tego pojęcia w Biblii. Nie samego terminu „Trójca”, bo tak jak pisałem wcześniej, nie można budować swojej argumentacji na braku występowania konkretnej nazwy. Problem jednak w tym, że nie tyle brak nazwy dziwi, ile brak idei i koncepcji Trójcy. Czytaj dalej

Unitarianizm

Kiedy słowa przestają mieć znaczenie.

23 sierpień 2017

  Zwróciliśmy już uwagę na bardzo zagmatwany język używany przez trynitarian, język, który zmuszony był (i jest nadal) do tego, by redefiniować słowa i nadawać im znaczenie zupełnie odmienne od intuicyjnego ich rozumienia przez każdą neutralną teologicznie osobę. Spowodowane jest to oczywistym zderzeniem logiki z nauczaniem, iż Ojciec jest w pełni Bogiem, Syn jest w pełni Bogiem, Duch Święty jest w pełni Bogiem, a jednak nie ma trzech Bogów, lecz jeden. Czytaj dalej

Unitarianizm

Abraham wcielonym Bogiem.

22 sierpień 2017

  Zapewne, drogi Czytelniku, po przeczytaniu tytułu tego tekstu, wpadniesz w lekkie zdziwienie i pomyślisz, że chyba zbyt dużo czasu poświęcam tematowi Trójcy, skoro dochodzę do tego rodzaju wniosków. Zanim jednak uznasz mnie za szaleńca, dotrwaj do końca artykułu, a sprawa na pewno się wyjaśni. Czytaj dalej

Unitarianizm

Boskość Pana Jezusa a świadectwa pierwszych chrześcijan.

22 sierpień 2017

  Po kilku świadectwach pierwszych chrześcijan, będących swego rodzaju przykładem tego, jak nieortodoksyjne wypowiedzi padały nawet z ust tych, których nie uznaje się za heretyków i obdarza dużym szacunkiem w kręgach trynitarnych, chciałbym poruszyć jeszcze dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza z nich dotyczy Pana Jezusa, druga zaś Trójcy jako takiej. Czytaj dalej

Unitarianizm

Wiara w “Trójcę” czy w “trójcę”?

21 sierpień 2017

Tak jak często przywołuje się fragmenty dzieł pisarzy kościelnych mające świadczyć o ich wierze w boskość Syna, tak samo często cytuje się te, które mają potwierdzać ich domniemaną wiarę w Trójcę. Jednak w tym drugim przypadku, sprawa przedstawia się dla trynitarian znacznie gorzej niż przy dowodzeniu boskości Pana Jezusa. O ile bowiem dość często można znaleźć cytaty dowodzące ich wiary w „trójcę”, o tyle trudno jest jednak dostrzec w nich „Trójcę””.

Czytaj dalej

Unitarianizm