Archiwum

Archiwum: listopad 2017

Reguła Colwella, czyli Imperium kontratakuje…

16 listopad 2017

  Ortodoksyjni trynitarianie od początku bardzo mocno sprzeciwiali się twierdzeniu unitarian o możliwości rozumienia drugiego theos jako rzeczownika nieokreślonego. W celu obrony swego stanowiska przytaczali różne argumenty, z których prawdopodobnie najbardziej znanym stała się tzw. „reguła Colwella”. O czym owa reguła mówi? Czytaj dalej

Unitarianizm

Jana 1:1 - wypowiedzi uczonych.

9 listopad 2017

  Czasami wśród trynitarian spotyka się opinie, że gramatycy zdecydowanie zaprzeczają możliwości tłumaczenia Jana 1:1 w sposób, który nie traktuje drugiego theos w sposób określony, tak jak chciałby tego Colwell. Poniżej przedstawiam przykłady wypowiedzi odmiennych, z zaznaczeniem, że cytowane osoby niekoniecznie popierają unitariańskie spojrzenie na Boga. Czytaj dalej

Unitarianizm

Jana 1:1 - rzecz o gramatyce…

8 listopad 2017
Jan. 1:1 (BW)
1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Jan 1:1 (PNŚ)
1. Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.

Czytaj dalej

Unitarianizm