Archiwum

Archiwum: luty 2018

Zbawiciel

7 luty 2018

  Drugim terminem, który służy trynitarianom jako dowód utożsamiania Pana Jezusa z Bogiem JHWH jest słowo oddane w naszych polskich Bibliach jako „Zbawiciel”. Czytaj dalej

Unitarianizm

Pan (Kyrios)

1 luty 2018

  Niezmiernie interesującą i chyba najmocniejszą linią argumentacji podnoszoną przez trynitarian jest ta, która zwraca uwagę na pewne zwroty mające utożsamiać Boga JHWH z Panem Jezusem. Generalnie są dwa kierunki tego rodzaju dowodzenia. Czytaj dalej

Unitarianizm