Główna > Unitarianizm > Syn Boży i Słowo w Targumie Neofiti

Syn Boży i Słowo w Targumie Neofiti

6 maj 2018

Niektóre osoby negujące osobową preegzystencję Bożego Syna, twierdzą, że taka idea była całkowicie obca żydowskiemu spojrzeniu. To oczywiście nie jest prawda i istnieje na to kilka dowodów. Dzisiaj chciałbym przytoczyć jeden z nich. Jak wiadomo, językiem potocznym i powszechnie używanym w Izraelu czasów Jezusa i apostołów był aramejski. Twierdzi się, że był to język prostego ludu. Otóż Żydzi z diaspory żyjący w tamtych czasach przekładali ST z hebrajskiego na grekę (Septuaginta i później Akwila oraz Teodocjan), natomiast “palestyńscy” tłumaczyli z hebrajskiego na aramejski. W ten sposób powstawały tzw. targumy, które funkcjonowały w szerokim obiegu. Do takich targumów należy słynny Targum Neofiti, którego 2 pierwsze tomy (Księga Rodzaju i Wyjścia) właśnie ukazały się w Polsce (tekst aramejski oraz polski). Przytaczam fragment z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju:

 

 Rdz 1:1,3 1. Od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię… 3. I Słowo Pana powiedziało: “Niech stanie się światłość”, i stała się światłość według zarządzenia Jego Słowa”. 

 

To “Słowo”, to aramejskie Memra, traktowane bardzo osobowo, jako ktoś, kto pośredniczy pomiędzy Bogiem a ludzkością. Greckim odpowiednikiem tego terminu jest Logos, a to nam już coś mówi. Warto również zauważyć to, że z tekstu ewidentnie wynika, iż “Syn Pana” brał udział w stwarzaniu świata. Oczywiście należy być świadomym, że nie mamy tu do czynienia z oryginałem hebrajskim, jednak sam fakt funkcjonowania tego rodzaju słownictwa i terminów wśród Żydów “palestyńskich”, czyli takich, którzy mieszkali na terenie ówczesnego Izraela i z tego rodzaju sformułowaniami byli “na bieżąco” sprawia, że teorię o nieistnieniu w myśli żydowskiej kogoś takiego jak “ariański” Jezus i narodzenia tej idei dopiero pod wpływem filozofii greckiej, można włożyć między bajki.

Wspomniany Targum Neofiti (Wstęp, Księga Rodzaju, Księga Wyjścia) można nabyć w księgarni Gaudium pod linkiem: Targumy

Maj 2018


Komentarze zostały wyłączone