Kondycjonalizm

16 marzec 2017

1. Kondycjonalizm - Arkadiusz Wiśniewski. W swoim credo napisałem, że jestem kondycjonalistą - wypadałoby więc wyjaśnić, czym tak w zasadzie jest ów tajemniczy kondycjonalizm.

2. Czym jest śmierć? - Arkadiusz Wiśniewski. Podczas dyskusji między osobami wierzącymi w nieśmiertelność duszy a tymi, którzy jej zaprzeczają zachodzi często niezrozumienie na płaszczyźnie zdefiniowania samego pojęcia śmierci. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko kondycjonalistyczne.

3. Gehenna za czasów Jezusa - Arkadiusz Wiśniewski. Wiele osób wierzących w wieczne i świadome cierpienia osób niezbawionych jest przekonana, że taka była powszechna wiara wśród nauczycieli ludu w Izraelu współczesnym Jezusowi. Okazuje się to nie do końca oczywiste.

4. 2Tes. 1:7-9 - oddalenie od oblicza Pana - Arkadiusz Wiśniewski. Ten fragment Pisma używany jest czasami przez zwolenników tradycjonalistyczej interpretacji piekła na dowód świadomej egzystencji niezbawionych grzeszników – oczywiście egzystencji w cierpieniach i bólu. Czy słusznie?

5. Argument z moralności. - Arkadiusz Wiśniewski. W sporze na temat charakteru kary ostatecznej dość często ze strony kondycjonalistycznej pada argument, iż karanie grzeszników cierpieniem przez całą wieczność jest tak naprawdę oskarżaniem Boga o czyny, których nawet najbardziej zdegradowani ludzie nie byliby w stanie wykonać. Kiedy tradycjonaliści spotykają się z taką opinią, zazwyczaj odpierają ten atak stwierdzeniami, iż jest to argument „z emocji” i tak naprawdę poczucie sprawiedliwości u Boga jest zupełnie inne niż u nas.

6. Ogień, który pożeraWykład Edwarda Fudge’a, ewangelicznego chrześcijanina i kondycjonalisty.

7. Rethinkig hellBardzo dobry serwis prowadzony przez ewangelicznych kondycjonalistów.

8. Słowo od tłumaczaInteresujący komentarz autora jednego ze znanych przekładów biblijnych.

9. David Servant - kolejny po właściwej stronieNastępny znany ewangeliczny chrześcijanin staje po jasnej stronie mocy.


Komentarze zostały wyłączone