Prawo

16 marzec 2017

1. Sposób wyznaczania dnia 14 Nisan - Ryszard Dobrowolski. Artykuł wyjaśniający w jaki sposób obliczamy datę Pamiątki śmierci naszego Pana.

2. Sposób wyznaczania dnia 14 Nisan - 2 - Ryszard Dobrowolski. Krótki artykuł Ryszarda Dobrowolskiego dotyczący pytań związanych z jego poprzednim opracowaniem.

3. Pascha - Arkadiusz Wiśniewski. Kazanie na temat Paschy wygłoszone w moim macierzystym zborze.

4. Usprawiedliwienie z wiary - Arkadiusz Wiśniewski. Wykład dotyczący tego właśnie tematu.

5. Dziesięcina - Arkadiusz Wiśniewski. Czy chrześcijanin jest zobowiązany do płacenia dziesięciny? W jaki sposób powinny być finansowane służby w Kościele? Wykład w dwóch częściach.

6. Zakon - Arkaidusz Wiśniewski. Wykład dotyczący kwestii stosunku chrześcijanina do Prawa, w tym głównie do Zakonu Mojżeszowego.

7. Sabat - Arkadiusz Wiśniewski. Wykład dotyczący kwestii związanej z sabatem, wygłoszony w moim macierzystym zborze w Poznaniu. Prezentuje on argumenty kwestionujące konieczność przestrzegania sabatu przez chrześcijan pochodzących z pogan. Wykład podzielony jest na dwie części.


Komentarze zostały wyłączone