Biblia

12 maj 2017

1. Kanon Biblii - Arkadiusz Wiśniewski. Prezentacja do wykładu dotyczącego kanonu Biblii. W treści podaję również link do samego wykładu

2. Textus Receptus - czy rzeczywiście najlepszy? - Arkadiusz Wiśniewski. Polemika z dość popularnym w niektórych kręgach stwierdzeniem o zdecydowanym priorytecie Textus Receptus nad innymi wydaniami greckiego tekstu Nowego Testamentu.

3. PaRDeS - rabiniczne metody interpretacji Biblii - Arkadiusz Wiśniewski. Cztery poziomy rozsądzania tekstów biblijnych według spojrzenia żydowskich rabinów.

4. Problem autentyczności tekstu z Objawienia 20:5a. - Arkadiusz Wiśniewski. Artykuł omawiający różne warianty tekstowe Obj. 20:5.

5. Hebr. 9:3, 4 - ołtarz w Miejscu Najświętszym? - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie jednego z fragmentów, któremu krytycy zarzucają sprzeczność z faktami.

6. Zmartwychwstanie - pozorne niezgodności - Arkadiusz Wiśniewski. Nie od dzisiaj opisy zmartwychwstania naszego Pana krytykowane są za różnice w nich występujące. Czy faktycznie są one ze sobą sprzeczne?

7. Mt. 27:9,10 - wielka pomyłka Mateusza? - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie kolejnego fragmentu będącego przedmiotem ataków krytyków Biblii.

8. O badaniu Pism - Jan 5:39 - Arkadiusz Wiśniewski. W niniejszym artykule omawiam fragment Biblii, który dość często cytowany jest przez osoby mające swego rodzaju awersję do głębszego analizowania Pisma Świętego.


Komentarze zostały wyłączone