Jestem który jestem

Ja jestem

Kolejnym argumentem prezentowanym przez trynitarian jako dowód tożsamości Syna Bożego z Bogiem JHWH jest samookreślanie się tego pierwszego greckim wyrażeniem ego eimi („ja jestem”), co ma być nawiązaniem do imienia Bożego – Jahwe. Czesław Bartnik ujmuje całą rzecz następująco: „Chrystus Jezus odsłania wprost boską samoświadomość przez formułę jahwistyczną: ‘Jam Jest’ […]

Przebity Jahwe

Przebity Jahwe (Za 12:10)

Za 12:10 (UBG)10. I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Powyższy fragment jest jednym z ciekawszych tekstów prezentowanych przez […]

Preegzystencja podstawowe teksty

Preegzystencja Jezusa – zbiór podstawowych tekstów

Niniejszym tekstem chcę rozpocząć serię artykułów broniących nauczania o osobowej preegzystencji naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W styczniu 2012 roku wygłosiłem w zborze „na Krańcowej” wykład na ten temat, który został zamieszczony także w tym serwisie. Efektem tego było pojawienie się na niektórych forach internetowych komentarzy użytkowników, dla których osobowa preegzystencja […]

Jezus jako Bó

Jezus jako Bóg

Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem theos/elohim nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH – tylko Ojciec, czy również Syn? Kiedy poruszamy kwestię Trójcy, niemal zawsze na samym początku dyskusji pojawia się argument oparty na prostym i pewnym […]

Pierwej niż Abraham był

“Pierwej niż Abraham był…” (J 8:58)

J 8:58 (BW)58. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. W kontekście dyskusji dotyczących użycia słów ego eimi przez Pana Jezusa, chyba najczęściej omawianym wersetem jest powyższy fragment. Co sprawia, że tak właśnie jest? Otóż czytając go w powyższym przekładzie niemal natychmiast zwracamy uwagę […]

Czego nie powiedział wam countess

Czego nie powiedział wam Robert Countess

W roku 1998 Oficyna Wydawnicza „Vocatio” opublikowała polskie tłumaczenie książki Roberta Countessa zatytułowane „Błędy doktryny Świadków Jehowy”. Reklamowana była jako chłodna, rzeczowa i pozbawiona emocji, naukowa krytyka Przekładu Nowego Świata.1 Choć ani sama organizacja Świadków Jehowy, ani też dokonany przez nich przekład Biblii, nie należą do moich ulubionych, jednak w […]