Kondycjonalizm

  1. Kondycjonalizm – czym jest kondycjonalizm?
  2. Argument z moralności – czy argumentacja przeciwników idei piekła odwołująca się do Bożego charakteru jest intelektualnie uczciwa? Czy Boża sprawiedliwość jest podobna do naszej?
  3. Oddalenie od oblicza Pana – omówienie fragmentu z 2Tes 1:7-9.
  4. Gehenna za czasów Jezusa – cytat z Talmudu dotyczący dawnych wyobrażeń Żydów o naturze Gehenny.

 

Video

  1. Ogień, który pochłania – wykład Edwarda Fudge’a na temat ostatecznej kary dla grzeszników. Autor był ewangelicznym chrześcijaninem, autorem szeroko komentowanej książki “The Fire that Consumes”. W celu wyświetlenia polskich napisów należy kliknąć ikonkę na dole ekranu.
 
 
 
Image by Pepper Mint from Pixabay