Millenium - poranek

Millenium

Millenium (inaczej „Tysiąclecie”) to termin, który pojawia się w Biblii we fragmencie Księgi Obj 20:1-7. Z opisu tego wynika, że określa on czas panowania Pana Jezusa wraz z Kościołem nad narodami żyjącymi na ziemi. Wśród chrześcijan panują różne opinie dotyczące Tysiąclecia. Niektórzy z nich kwestionują literalność znaczenia cytowanych wyżej fragmentów z Objawienia. Twierdzą, że Millenium trwa od czasów pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię, aż do Jego powrotu. Inni z kolei interpretują „tysiąc lat” literalnie, utożsamiając ten czas z okresem pokojowego panowania Mesjasza nad całą odnowioną ziemią. Wierzę, że w Millenium nadejdzie czas odrodzenia zmartwychwstałej ludzkości (Restytucja), której dana będzie wówczas szansa na osiągnięcie wiecznego życia. Niniejszy dział będzie zawierał materiały związane z tym właśnie tematem.

  1. Objawienie 20:5 – wykład audio poruszający problem autentyczności tekstu: „a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat”.
  2. Prezentacja do wykładu.
  3. Wykład audio z prezentacją w tle.