Trójca Jezus

O Trójcy rozważań kilka – Jezus

KastelionKol. 1,15-20 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i […]

Jezus – uosobiona Mądrość Boga

Zastanowimy się obecnie nad fragmentami Pisma, które w IV wieku stały się przedmiotem gorącego sporu pomiędzy stronnictwem ariańskim oraz atanazjańskim. Znajdują się one w ósmym rozdziale Księgi Przysłów i brzmią jak poniżej: Prz 8:22-31 (VPm)22. JHWH stworzył mnie na początku drogi swojej23. Od wieków jestem ustanowiona, od początku, od początków […]

Czy Jezus jest wszechwiedzący

Czy Jezus jest wszechwiedzący?

Zapewne większość osób interesujących się tematem Trójcy zetknęła się z kwestią dotykającą pytania o wszechwiedzę Pana Jezusa. Chcąc zaprzeczyć ontycznej tożsamości Jezusa z Bogiem Jahwe, unitarianie podkreślają fakt przyjętego raczej powszechnie poglądu o wszechwiedzy Boga,1 konfrontując to między innymi ze stwierdzeniem Zbawiciela o nieznajomości daty swego przyjścia. W Biblii są […]

Suwerenność Boga

Suwerenność Boga

Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć jest absolutna suwerenność Boga JHWH oraz brak takiej w przypadku Chrystusa. Wspomniany dogmatyk – ks. Bartnicki definiuje suwerenność Boga w następujący sposób: „Suwerenność. Bóg jest autonomiczny, niezależny od niczego i od nikogo poza sobą samym, czyli jest sam dla siebie Prawem, co czyni wszelką […]

O Trójcy rozważań kilka monoteizm

O Trójcy rozważań kilka – monoteizm

Kastelion Nie będę przytaczał wersetów, wskazujących na to, że sam Jezus oraz jego uczniowie uważali, iż jest on drugi po Ojcu, Bogu Wszechmogącym. Skupię się natomiast na tych fragmentach Pisma, które według zwolenników Trójcy, mają dowodzić prawdziwości tej doktryny. Poniżej zamieszczam dwa fragmenty listów oraz pełną treść wykładu J.F. McGratha, […]

Biblijny monoterizm

Biblijny monoteizm

Autor: Arkadiusz Wiśniewski Kiedy poruszamy kwestię Trójcy, koniecznie musimy zdefiniować sobie znaczenia słowa monoteizm. Niemal zawsze na samym początku dyskusji pojawia się bowiem argument oparty na prostym i pewnym wydawałoby się rozumowaniu. Brzmi ono mniej więcej tak: jest oczywiste, że Bóg jest jeden a cała reszta tzw. bogów to bogowie […]

Unitarianizm

Historycznie Chrystologia przednicejska Ariel 23 lutego, 2022 Część chrześcijan jest zdania, że dogmat Trójcy był tylko zdefiniowaniem tego, w co od początku wierzył Kościół. Fakty jednak tego nie potwierdzają. Sobór w Nicei – 325 Ariel 24 lutego, 2022 Sobór w Nicei zastał Kościół zróżnicowany doktrynalnie. Jednak był to dopiero przedsmak […]

Zapisz się na newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach w serwisie Thaleia, zostaw nam swojego maila.