Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Nie od dzisiaj zmartwychwstanie Jezusa, a szczególnie jego opis dokonany w poszczególnych Ewangeliach, zwraca uwagę krytyków Biblii. Sprawozdania świadków tego wydarzenia są przedmiotem ataków ze strony osób zaprzeczających prawdomówności i rzetelności ewangelistów. Kwestionowana jest zgodność chronologiczna sprawozdań. Wysuwa się także wnioski wskazujące na sprzeczności rzekomo występujące w owych opisach. Czy jednak tezy te mają […]

Czy Biblia sankcjonuje niewolnictwo seksualne?

Niewolnictwo seksualne – czy Biblia je sankcjonuje? Poniższa treść jest moją odpowiedzią (nieco wygładzoną i zmodyfikowaną) na zarzut jednego z czytelników Biblii. Twierdził on mianowicie, że z fragmentu Księgi Wyjścia 21:7-11 wynika sankcjonowanie przez Boga seksualnego niewolnictwa. Czy jednak tak było rzeczywiście? Wj 21:7-11 (BW)7. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona […]

Wielka pomyłka Mateusza?

Wielka pomyłka Mateusza? Wiele osób jest  bardzo sceptycznie nastawionych do Biblii. Jako jeden z powodów swej niewiary w natchnienie Słowa Bożego podają oni fragment z Ewangelii Mateusza 27:9-10: Mt 27:9-10 BW9. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w […]

Złoty ołtarz w Miejscu Najświętszym

Złoty Ołtarz w Miejscu Najświętszym Większość czytelników Biblii zdaje sobie sprawę z tego, że w Biblii występuje taki termin jak złoty ołtarz. Był to oczywiście jeden ze sprzętów znajdujących się najpierw w Przybytku, potem zaś w świątyni zbudowanej przez naród Izraela. O jego dokładnym umiejscowieniu możemy przeczytać w poniższym wersecie: Wj 40:22-27 (PUBG)22 Postawił też […]

Mojżesz i Sargon

Mojżesz i Sargon Czy Mojżesz i Sargon są postaciami, które coś łączy? Niektórzy ludzie sceptycznie nastawieni do rzetelności biblijnych opisów zarzucają im, że są one zniekształconymi historiami zaczerpniętymi z innych mitologicznych źródeł. Jednym z takich przypadków jest rzekomo sprawozdanie o narodzeniu i wczesnym dzieciństwie Mojżesza (Wj 2:1-10). Krytycy Biblii sugerują, że opowieść ta ma swe […]