O Trójcy rozważań kilka – Jezus

O Trójcy rozważań kilka Jezus Kastelion Kol. 1,15-20  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi […]

Preegzystencja Chrystusa – zbiór podstawowych tekstów

Preegzystencja Chrystusa – zbiór podstawowych tekstów Niniejszym tekstem chcę rozpocząć serię artykułów broniących nauczania o osobowej preegzystencji naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W styczniu 2012 roku wygłosiłem w zborze “na Krańcowej” wykład na ten temat, który został zamieszczony także w tym serwisie. Efektem tego było pojawienie się na niektórych forach internetowych komentarzy użytkowników, dla których osobowa […]