Niemy Syn?

Niemy Syn w Starym Testamencie? Czy w czasach Starego Testamentu Syn był niemy? Taki zarzut stawiają czasami socynianie w swych polemikach z osobami wierzącymi w osobową preegzystencję Pana Jezusa. Na czym dokładnie polega i czy jest słuszny dowiemy się z niniejszego artykułu. Hbr 1:1-2 (BW) 1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do […]

<em>Dia + genetivus</em> – odpowiedź na kontrargumenty

Dia + genetivus – odpowiedź na kontrargumenty Po opublikowaniu mojego artykułu dotyczącego konstrukcji dia + rzeczownik w genetivie bądź accusativie, pod facebookowym linkiem ukazało się kilka komentarzy dwóch przeciwników osobowej preegzystencji Pana Jezusa. Komentarze te usunąłem z przyczyn, które teraz chciałem wymienić. Pierwsza z nich związana jest z osobami komentującymi. W zasadzie w obydwu przypadkach […]

Grecka gramatyka a preegzystencja Bożego Syna

Grecka gramatyka a preegzystencja Bożego Syna Grecka gramatyka a preegzystencja Bożego Syna – czy istnieje pomiędzy nimi związek? Wiele wskazuje na to, że Bóg w greckich przyimkach Nowego Testamentu zawarł dla nas cenną informację o tym, iż Jego Syn istniał jako osoba przed swoim pobytem na ziemi. Poniżej przedstawiam trzy fragmenty (z czterema głównymi wersetami), […]

Preegzystencja Chrystusa – zbiór podstawowych tekstów

Preegzystencja Chrystusa – zbiór podstawowych tekstów Niniejszym tekstem chcę rozpocząć serię artykułów broniących nauczania o osobowej preegzystencji naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W styczniu 2012 roku wygłosiłem w zborze „na Krańcowej” wykład na ten temat, który został zamieszczony także w tym serwisie. Efektem tego było pojawienie się na niektórych forach internetowych komentarzy użytkowników, dla których osobowa […]

Okres przedsoborowy

Okres przedsoborowy Chrystologia przednicejska nie była jednorodna. Każdy z czterech poglądów przedstawionych w poprzednim rozdziale rości sobie prawo do miana jedynej nauki apostolskiej, tj. takiej, która bezpośrednio wynika z Biblii i której nauczali pierwsi chrześcijanie. Komu wierzyć? Najprostszym rozwiązaniem wydawałoby się sięgnięcie do historii i przyjrzenie się temu, jak wyglądała ciągłość nauczania wczesnego Kościoła istniejącego […]