Jeden Bóg książka info obrazek

“Nie ma chyba w teologii nauki bardziej fundamentalnej od zasady monoteizmu. Wszyscy chrześcijanie, podobnie jak żydzi i muzułmanie, deklarują oczywiście wiarę w jednego Boga. Okazuje się jednak, że występują między nimi istotne różnice w pojmowaniu owej jedności. Każda ze stron uważa przy tym, że opiera swe poglądy wyłącznie na Piś

mie Świętym. Arkadiusz Wiśniewski w książce »Jeden Bóg i jeden Pan« szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie zgłaszane w tej debacie argumenty, próbując ocenić, na ile są one rzeczywiście zgodne z zapisami Biblii. Drugie wydanie tego dzieła, uzupełnione i poprawione, ukazało się właśnie nakładem Wydawnictwa »Straż«.

Jeśli ktoś chciałby mieć w swojej bibliotece podręcznik pozwalający szybko zapoznać się ze sposobami interpretacji wszystkich miejsc Biblii dotyczących jedności i jedyności Boga, to książka »Jeden Bóg i jeden Pan« z pewnością bardzo dobrze się do tego nadaje. Zachęcamy do jej przeczytania i przestudiowania.

Książkę można zamówić pod adresem: Wydawnictwo »Straż«, skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2 lub elektronicznie: redakcja@straz.at.”

Spis treści:

Cztery główne poglądy

Geneza konfliktu 

Unitarianizm 

Trynitaryzm 

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks biblijny