1. Trochę Ojca – film polemizujący z nauką o trójjedyności Boga.