wypowiedzi uczonych

Wypowiedzi uczonych

Czasami wśród trynitarian spotyka się opinie, że gramatycy zdecydowanie zaprzeczają możliwości tłumaczenia Jana 1:1 w sposób, który nie traktuje drugiego theos w sposób określony, tak jak chciałby tego Colwell. Poniżej przedstawiam przykłady wypowiedzi odmiennych, z zaznaczeniem, że cytowane osoby niekoniecznie popierają unitariańskie spojrzenie na Boga. Przytaczam je w tym miejscu Dowiedz się więcej…

Czego nie powiedział wam countess

Czego nie powiedział wam Robert Countess

W roku 1998 Oficyna Wydawnicza „Vocatio” opublikowała polskie tłumaczenie książki Roberta Countessa zatytułowane „Błędy doktryny Świadków Jehowy”. Reklamowana była jako chłodna, rzeczowa i pozbawiona emocji, naukowa krytyka Przekładu Nowego Świata.1 Choć ani sama organizacja Świadków Jehowy, ani też dokonany przez nich przekład Biblii, nie należą do moich ulubionych, jednak w Dowiedz się więcej…

Jakościowy theos

Jakościowe znaczenie rzeczownika “theos” – analiza Dixona

Wydaje się, że gwoździem do trumny dla traktowania bezrodzajnikowego rzeczownika theos w J 1:1 jako określonego stała się analiza tematu dokonana przez Paula S. Dixona i opublikowana w roku 1975 w pracy The Significance of the Anarthrous Predicate Nominative in John. Poniżej jej główne wnioski: “Użycie bezrodzajnikowego orzecznika rzeczownikowego jest Dowiedz się więcej…

Reguła Colwella imperium kontratakuje

Reguła Colwella, czyli Imperium kontratakuje

Tak jak wspomniałem wcześniej, ortodoksyjni trynitarianie od początku bardzo mocno sprzeciwiali się twierdzeniu unitarian o możliwości rozumienia drugiego theos jako rzeczownika nieokreślonego. W celu obrony swego stanowiska przytaczali różne argumenty, z których prawdopodobnie najbardziej znanym stała się tzw. „reguła Colwella”. O czym owa reguła mówi? Otóż w roku 1933, amerykański Dowiedz się więcej…