biblia

Biblia

Biblia jest księgą, w której werbalne natchnienie głęboko wierzę. Towarzyszy mi już od kilkudziesięciu lat i całkowicie zmieniła moje życie. Była ze mną w tych pięknych jak i najciemniejszych chwilach mojego życia. Tym bardziej smutne jest, że w obecnych czasach stała się, jak chyba nigdy przedtem, przedmiotem ataków. Co zaskakujące, nierzadko przychodzących ze strony osób deklarujących się jako wierzący. Między innymi z tego powodu w tym dziale umieszczane będą artykuły broniące jej boskiego pochodzenia. Oprócz tego, ważne miejsce będzie poświęcane problemom związanym z  krytyką tekstu oraz metodami interpretacji Bożego Słowa.

Kanon Biblii

  1. Kanon Biblii – wykład oraz prezentacja dotycząca problemu kanonu Starego oraz Nowego Testamentu.

Krytyka tekstu

  1. Obj 20:5 – problem autentyczności tekstu – nie wszyscy wiedzą, że część tego wersetu jest krytycznie mocno niepewna. Trudno to dostrzec czytając współczesne tłumaczenia Biblii na nasz język ojczysty.
  2. Textus Receptus – czy faktycznie najlepszy? – zdaniem części wierzących, najbardziej prawdziwym tekstem greckim Nowego Testamentu jest tzw. Textus Receptus. To na nim opierały się główne protestanckie przekłady aż do XIX wieku.
  3. Manuskrypty kilka ciekawostek na temat greckich manuskryptów Nowego Testamentu. Informacje będą stopniowo rozszerzane.

Egzegeza

  1. O badaniu Pism – na pytanie, czy należy to czynić, padają różne odpowiedzi. Jednakże tej prawidłowej udziela sama Biblia.
  2. Pardes – cztery sposoby rozumienia tekstu, które obecne były w rabinicznej tradycji interpretacji Biblii. Warto wiedzieć, w jaki sposób apostołowie patrzyli na Pismo.

Apologia

  1. Mojżesz i Sargon – czy autor Księgi Wyjścia kopiował legendę o Sargonie Wielkim?
  2. Złoty ołtarz w Miejscu Najświętszym – bywa, że nawet osoby wierzące atakują List do Hebrajczyków jako nienatchniony. Omawiam jeden z ich argumentów.
  3. Wielka pomyłka Mateusza? – twierdzi się, że Mateusz błędnie przypisał proroctwo Jeremiaszowi zamiast Zachariaszowi. Możliwe wyjaśnienia problemu.