system-error-codes-2830869_640

Pułapki w argumentacji

Ileż to razy słyszeliśmy argument mający rzekomo udowadniać tożsamość Pana Jezusa z Bogiem JHWH polegający na porównaniu ich uczynków bądź też tytułów… Twierdzi się, że skoro Bóg wykonuje jakąś czynność…
Ireneusz – pomyłki

Pomyłki Ireneusza

Czasami wśród osób czytających Biblię spotyka się pogląd, że prawdziwą interpretację możemy poznać czytając Ojców Kościoła. Twierdzi się, iż jest w zasadzie niemożliwym, by chrześcijanie, którzy żyli 100-200 lat po…
wspólnota

Dwojaka cześć dla starszych

Szacunek czy materialna zapłata? 1 Tym. 5:17 (BW)17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. Fragment ten, przynajmniej…
kamień ze strumienia

Kto zabił Goliata?

Dawid, przecież to oczywiste… Krytycy Biblii jako jeden z przykładów mających podważyć wiarę w jej natchnienie podają porównanie dwóch fragmentów mówiących o tym, kto zabił Goliata. Oczywiście niemal każdy z…
kwitnąca gałązka

Zmartwychwstanie Jezusa – rozwiązanie pozornych sprzeczności

Nie od dzisiaj zmartwychwstanie Jezusa, a szczególnie jego opis dokonany w poszczególnych Ewangeliach, zwraca uwagę krytyków Biblii. Sprawozdania świadków tego wydarzenia są przedmiotem ataków ze strony osób zaprzeczających prawdomówności i…
kajdany

Niewolnictwo seksualne – czy Biblia je sankcjonuje?

Poniższa treść jest moją odpowiedzią (nieco wygładzoną i zmodyfikowaną) na zarzut jednego z czytelników Biblii. Twierdził on mianowicie, że z fragmentu Księgi Wyjścia 21:7-11 wynika sankcjonowanie przez Boga seksualnego niewolnictwa.…
Znak zapytania

Wielka pomyłka Mateusza?

Wiele osób jest  bardzo sceptycznie nastawionych do Biblii. Jako jeden z powodów swej niewiary w natchnienie Słowa Bożego podają oni fragment z Ewangelii Mateusza 27:9-10: Mt 27:9-10 BW9. Wtedy się…
węgle

Złoty ołtarz w Miejscu Najświętszym?

Większość czytelników Biblii zdaje sobie sprawę z tego, że w Biblii występuje taki termin jak złoty ołtarz. Był to oczywiście jeden ze sprzętów znajdujących się najpierw w Przybytku, potem zaś…
szukaj

Mojżesz i Sargon

Czy Mojżesz i Sargon są postaciami, które coś łączy? Niektórzy ludzie sceptycznie nastawieni do rzetelności biblijnych opisów zarzucają im, że są one zniekształconymi historiami zaczerpniętymi z innych mitologicznych źródeł. Jednym…
Ogród

Pardes

Pardes to niezwykle ważne słowo dla każdego czytelnika Bożego Słowa. O ważności interpretacji Biblii nie trzeba chyba przekonywać nikogo. Wszyscy świadomi są tego, iż pisany tekst zawiera nie tylko same…
Biblia i okulary

O badaniu Pism

J 5:39 BW39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; Co było problemem Żydów?  Niektórzy, nawet w kazaniach, cytują ten fragment…
Manuskrypty greckie

Manuskrypty

Język manuskryptów Manuskrypty Nowego Testamentu to niezmiernie interesująca dziedzina wiedzy. Tekst Nowego Testamentu powstał w grece koine. Język ten pełnił wówczas tą samą funkcję jaką w dzisiejszych czasach pełni język…
obj 20 5

Obj 20:5 – problem autentyczności tekstu

W niniejszym artykule chciałbym zająć się kwestią związaną z fragmentem zapisanym w Obj 20:5, który brzmi następująco: Obj 20:5 (BW)5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest…

Multimedia

Kanon Biblii – A. Wiśniewski (wykład w zborze przy ul. Krańcowej)

Czym jest kanon? Co to jest księga kanoniczna? Czy Kościół definiuje kanon czy go rozpoznaje? Ile ksiąg wchodzi w skład kanonu Starego Testamentu?

Zmartwychwstanie jako fakt historyczny – A. Wiśniewski (wykład w zborze przy ul. Krańcowej)

Zmartwychwstanie Jezusa – czy wydarzyło się naprawdę? Jakie są świadectwa, które mogłyby to uwiarygodnić? A może uczniowie Jezusa po prostu sobie to wymyślili?