biblia
Ps 48:13-15 BW Okrążcie Syjon i obejdźcie go, policzcie jego wieżyce! Zwróćcie uwagę na jego wały, przejdźcie się po pałacach jego, abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu. Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć.

Thaleia

Thaleia (“Uczta”) to serwis utworzony w 1999 roku. W swych założeniach miał dostarczać argumentów osobom wierzącym w to, że biblijny Bóg JHWH to jedna osoba – Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Nazwa serwisu jest swoistym wyrazem uznania dla żyjącego w IV wieku Ariusza. Reformator ten, w tak właśnie zatytułowanym dziele opisał swoje przekonania. Oczywiście, autor serwisu nie ze wszystkimi wierzeniami Ariusza się zgadza. Jednakże inspiruje go niezłomna postawa tego chrześcijanina, broniącego biblijnej nauki, że jest tylko jeden Bóg – Ojciec. Tak więc, drogi Czytelniku, na odwiedzanych stronach znajdziesz przede wszystkim obszerne materiały dotyczące tej właśnie kwestii. Starałem się aby pozbawione były one nadmiernie emocjonalnej i agresywnej retoryki, pragnąc przede wszystkim zwrócić uwagę na stronę merytoryczną. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi się to udało.

Oczywiście spotkasz tu również, choć w mniejszej ilości, artykuły, wykłady oraz prezentacje innych tematów. Łączy je to, że wszystkie one opierają się na Biblii, która jest podstawą wiary autora tego serwisu już od ponad 30 lat.

Mam nadzieję, że znajdziesz w tym serwisie pomoc w drodze na górę Syjon – górę Bożego zbawienia.

kontakt: echad@thaleia.pl

Dodruk książki "Jeden Bóg i jeden Pan"

Miło mi poinformować, że pierwszy nakład książki “Jeden Bóg i jeden Pan” został już wyczerpany. Obecnie Wydawnictwo “Straż” przygotowuje dodruk, z uwzględnieniem kilku poprawek tekstowych. Dziękuję wszystkim nabywcom mając nadzieję, że książka przyniosła Wam duchową korzyść. Jeden z Czytelników zrecenzował ją krótko w następujący sposób:

“Nie znam na pewno wszystkich, ale “Jeden Bóg i jeden Pan” to dla mnie najważniejsza książka teologiczna wydana w roku 2020. Przeczytałem na tyle uważnie, że tym razem nie będzie cytatów, bo gdybym wkleił moje podkreślenia, zajęłyby około 40 stron.
Arkadiusz Wiśniewski dokonuje prawie niemożliwego. Z jednej strony pokazuje Jezusa w pełnej chwale, jako istotę Boską, jednorodzonego Syna Bożego, istniejącego na długo przed swoim narodzeniem z Marii w Betlejem; Tego, który był i jest “obrazem Boga niewidzialnego” (Kol. 1:15), przez którego i dla którego wszystko się stało (Jan. 1:3, 1 Kor. 8:6).
Z drugiej strony podkreśla wyjątkową i jedyną pozycję Ojca Jezusa, jedynego najwyższego BOGA, JHWH, jedynego BOGA w znaczeniu bezwzględnym, w którym wszystko ma swoje ŹRÓDŁO, łącznie z Synem – Jego pierwszym i najbardziej umiłowanym dziełem, wybranym i wywyższonym przez NIEGO ponad wszelkie imię, ponad wszelką naturę i władzę – oczywiście poza własną naturą i władzą Ojca (1 Kor. 15:24-28)”.
 

Jeśli ktoś jeszcze nie posiada tej pozycji, a chciałby ją mieć w swej biblioteczce, to zamówienia, tak jak poprzednio, można składać na adres: Wydawnictwo »Straż«, skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2 lub elektronicznie: redakcja@straz.at“.

Jeden Bóg i jeden Pan książka

"Jeden Bóg i jeden Pan"

Zapoznaj się ze spisem treści.

Ostatnie wpisy

Textus Receptus

Wielka pomyłka Mateusza?

Nawet wśród chrześcijan zdarzają się osoby, które kwestionują wiarygodność Ewangelii Mateusza. Ich zdaniem można w niech znaleźć kilka ważnych błędów. Niniejszy artykuł omawia jeden z takich zarzutów.

Intro ŚJ

Intro

Rozpoczynam nowy dział poświęcony nauczaniu i historii Świadków Jehowy. Ten artykuł jest wstępem i odpowiedzią na pytanie, dlaczego powstał ten pomysł i jakie cele będą przyświecały pracom zamieszczanym w tym dziale.

Pocieszyciel

Parakletos

Niektórzy chrześcijanie sądzą, że nazwanie Ducha Świętego "Parakletosem" (Pocieszycielem) świadczy o jego osobowości. Okazuje się jednak, że takie twierdzenie nie ma uzasadnienia w Biblii

Gehenna

Gehenna za czasów Jezusa

Wielu wierzących w Jezusa uważa, że w Jego czasach powszechna była wiara w karanie niezbawionych ludzi wiecznymi cierpieniami. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest tak oczywista.