Pomyłki Ireneusza

Czasami wśród osób czytających Biblię spotyka się pogląd, że prawdziwą interpretację możemy poznać czytając Ojców Kościoła. Twierdzi się, iż jest w zasadzie niemożliwym, by chrześcijanie, którzy żyli 100-200 lat po apostołach, w dość radykalny sposób mogli zmienić ich nauczanie w przeciągu tego czasu. I to chrześcijanie cieszący się dobrym imieniem Dowiedz się więcej…

Wspieranie starszych

Dwojaka cześć dla starszych

Szacunek czy materialna zapłata? 1 Tym. 5:17 (BW)17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. Fragment ten, przynajmniej w zacytowanej powyżej wersji Biblii Warszawskiej, wydaje się być dosyć prosty. Osoby pełniące w zborze służbę starszych (prezbiterów) powinni być Dowiedz się więcej…

Wieczność kary - argumenty filozoficzne

Wieczność kary – argumenty filozoficzne

Wśród argumentów, których używają zwolennicy nauki karania grzeszników wiecznymi mękami, znajdują się także te natury filozoficznej. Przyjrzymy się dzisiaj dwóm z nich. Wieczność Boga a wieczność kary Pierwszy opiera się na oczywistej dla każdego wierzącego idei wieczności Boga. Otóż tradycjonaliści (taka jest polemiczna nazwa obrońców piekła) twierdzą, że skoro Bóg Dowiedz się więcej…

Kto zabił Goliata

Kto zabił Goliata?

Dawid, przecież to oczywiste… Krytycy Biblii jako jeden z przykładów mających podważyć wiarę w jej natchnienie podają porównanie dwóch fragmentów mówiących o tym, kto zabił Goliata. Oczywiście niemal każdy z nas zna opis z 1Sm 17 rozdział, w którym Dawid walczy z Goliatem i pokonuje go uderzeniem kamienia z procy. Dowiedz się więcej…

Aleksander z Aleksandrii

Aleksander nie wypowiadał się co prawda bezpośrednio o Trójcy. Jednak zanotowano inną jego ciekawą myśl. Poniżej cytat słów biskupa Aleksandra z Aleksandrii – przełożonego Ariusza i jego przeciwnika w kontrowersji chrystologicznej: „Owi zmyślacze niedorzecznych bajek utrzymują, że my, chcąc uniknąć tego bezbożnego, nigdzie nie zanotowanego bluźnierstwa o stworzeniu Chrystusa z Dowiedz się więcej…