Historycznie

Różnorodność

Chrystologia przednicejska

Część chrześcijan jest zdania, że dogmat Trójcy był tylko zdefiniowaniem tego, w co od początku wierzył Kościół. Fakty jednak tego nie potwierdzają.
matt-hardy-55NI4yEAas4-unsplash

Sobór w Nicei – 325

Sobór w Nicei zastał Kościół zróżnicowany doktrynalnie. Jednak był to dopiero przedsmak prawdziwego konfliktu, który rozpoczął się na dobre wraz z nauczaniem Ariusza.
Pustynia

Sobór w Efezie – 431

Sobór w Efezie był trzecim ze znaczących soborów. O ile problemy trynitologiczne zostały w zasadzie rozstrzygnięte przez Konstantynopol, o tyle nadal pozostawały niejasne pewne kwestie natury chrystologicznej. Skoro ortodoksja sformułowała…
zamieszanie

Sobór w Chalcedonie – 451

Sobór w Chalcedonie był ostatnim z czterech soborów chrystologicznych. Podkreślenie jedności podmiotu Bożego Syna doprowadziło niektórych do wniosku, iż skoro jest On jedną osobą, zatem jest też jedną naturą –…
rozsypane puzzle

Trójca po soborach

Definicja Trójcy, a raczej próby jej szczegółowego określenia nie zakończyły się na soborze w Chalcedonie. Czwarty i piąty wiek były co prawda kluczowe dla sformułowania głównych punktów trynitologii oraz trynitarnej…
Wschodni krajobraz

Wschód i Zachód

Trójca święta i relacje zachodzące pomiędzy jej osobami do dzisiaj są interesujące dla pasjonatów i wyznawców tej nauki. Wśród niektórych chrześcijan trynitarnych panuje obecnie przekonanie, iż łaciński model Trójcy jest…
Justyn Męczennik

Justyn Męczennik

Justyn Męczennik urodził się ok. 100 r.n.e, został ścięty między 163 a 167 rokiem. Poniżej jego dwa świadectwa: Spróbuję cię przekonać, skoro zrozumiałeś Pisma, że to, co mówię jest prawdą,…
Tertulian

Tertulian

Tertulian był pierwszym pisarzem, któremu przypisuje się użycie słowa Trójca (łac. trinitas). Żył on na przełomie II i III wieku (zm. 240 r.n.e.). Ów znany pisarz wsławił się między innymi…
Orygenes

Orygenes

Czy Orygenes wypowiadał się o Trójcy? Poniżej kilka świadectw z pism Orygenesa, żyjącego na przełomie II i III wieku: „17. Trzeba im powiedzieć, że Bóg [ho Theos] jest Bogiem samym…
Nowacjan

Nowacjan

Nowacjan to kolejny pisarz, który pisał o Trójcy. Żył on w pierwszej połowie III wieku, w latach ok. 200-258. W swym dziele O Trójcy Świętej przyznaje on tytuł Boga Synowi…
Projekt bez tytułu(2)

Aleksander z Aleksandrii

Aleksander nie wypowiadał się co prawda bezpośrednio o Trójcy. Jednak zanotowano inną jego ciekawą myśl. Poniżej cytat słów biskupa Aleksandra z Aleksandrii – przełożonego Ariusza i jego przeciwnika w kontrowersji…
Trójca ilustracja

Wiara w Trójcę, czy w trójcę?

Czy Trójca w Biblii występuje czy też nie? Odpowiedź na to pytanie może zależeć od tego, co się rozumie pod pojęciem Trójcy. Tak jak często przywołuje się fragmenty dzieł wczesnych…

Wokół dogmatu Trójcy

słowa mają moc

Kiedy słowa przestają mieć znaczenie

Jakie znaczenie ma słowo hypostasis? Co należy rozumieć przez ousia? Czy jest różnica między osobą a istotą? Zwróciliśmy już uwagę na bardzo zagmatwany język używany przez trynitarian. Język, który zmuszony…
O co chciałbym zapytać apostołów

O co chciałbym zapytać apostołów…

Wydaje się, że największą słabością trynitaryzmu jest brak tego pojęcia w Biblii. Nie samego terminu „Trójca”, bo tak jak pisałem wcześniej, nie można budować swojej argumentacji na braku występowania konkretnej…
filozof

Filozoficzna nie-konieczność Trójcy

Jarosław Zabiełło w swojej wspominanej już pracy zatytułowanej Trójjedyny Bóg porusza między innymi sprawę ujętą w tytule, czyli – z jego punktu widzenia – filozoficzną konieczność istnienia Trójcy. Autor prowadzi…
Odpowiedź w Biblii

Bóg i czas

Czasami spotkać można zarzut, że w swoich opiniach unitarianie antropomorfizują Boga, podczas gdy On jest transcendentny i nie sposób Go opisywać w kategoriach ludzkich. Takie rozumowanie jest stosowane w wielu…
puzzle-ga76c70eb6_1280

Słabości trynitaryzmu

Zwróciliśmy już uwagę na bardzo zagmatwany język używany przez trynitarian, język, który zmuszony był (i jest nadal) do tego, by redefiniować słowa i nadawać im znaczenie zupełnie odmienne od intuicyjnego…
man-gd1b0cbe94_1920(1)

Istota a osoba – czy są różnice między tymi pojęciami?

Jak powszechnie wiadomo, współcześni trynitarianie przyjmują, że Bóg jest trójosobowy. Niemal powszechnie rozumie się przez to, iż wszystkie trzy osoby  posiadają tą samą naturę stanowiąc przy tym jedną istotę, jeden byt. Początki…
question-mark

O Trójcy rozważań kilka – wstęp

Autor: Kastelion Tekst poniższy powstał nie bez przyczyny. Otóż odniosłem wrażenie, że niektórzy z moich bliskich w Chrystusie, po opuszczeniu Towarzystwa Strażnica, wędrując od jednego zboru chrześcijańskiego do drugiego, z…
Spór o Trójcę

Spór wokół dogmatu Trójcy

Ewa Sidor “Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg- Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego…
Ireneusz – pomyłki

Pomyłki Ireneusza

Czasami wśród osób czytających Biblię spotyka się pogląd, że prawdziwą interpretację możemy poznać czytając Ojców Kościoła. Twierdzi się, iż jest w zasadzie niemożliwym, by chrześcijanie, którzy żyli 100-200 lat po…
system-error-codes-2830869_640

Pułapki w argumentacji

Ileż to razy słyszeliśmy argument mający rzekomo udowadniać tożsamość Pana Jezusa z Bogiem JHWH polegający na porównaniu ich uczynków bądź też tytułów… Twierdzi się, że skoro Bóg wykonuje jakąś czynność…

Jahwe jest jeden

jeden

Jest jeden Bóg – Ojciec

Jest jeden Bóg – Ojciec, to podstawa wiary każdego unitarianina biblijnego. Podkreślono to już wcześniej, unitariański monoteizm jest wiarą w jednoosobowego Boga, w Jego niezłożoną i absolutną jedność oraz absolutną…
kierunek monoteizm

Biblijny monoteizm

Autor: Arkadiusz Wiśniewski Kiedy poruszamy kwestię Trójcy, koniecznie musimy zdefiniować sobie znaczenia słowa monoteizm. Niemal zawsze na samym początku dyskusji pojawia się bowiem argument oparty na prostym i pewnym wydawałoby…
biblia odrębność istot

Odrębność istoty Boga od istoty Syna

Jak wspomniano wcześniej, pierwotnie słowa hypostasis oraz ousia były synonimami, co powodowało ogromne zamieszanie w obozie nicejskim, ponieważ zupełnie nie było wiadomo jak to możliwe, by Ojciec, Syn i Duch…
ściana płaczu

O Trójcy rozważań kilka – monoteizm

Kastelion Nie będę przytaczał wersetów, wskazujących na to, że sam Jezus oraz jego uczniowie uważali, iż jest on drugi po Ojcu, Bogu Wszechmogącym. Skupię się natomiast na tych fragmentach Pisma,…

Subordynacjonizm

Rycerz

Czym jest subordynacjonizm?

Unitarianizm można udowadniać nie tylko na podstawie biblijnego utożsamiania JHWH i Boga z Ojcem, oraz odróżnienia Boga od Chrystusa. To zróżnicowanie ma swoisty ciąg dalszy w stale obecnej i opisywanej…
król

Suwerenność Boga

Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć jest absolutna suwerenność Boga JHWH oraz brak takiej w przypadku Chrystusa. Wspomniany dogmatyk – ks. Bartnicki definiuje suwerenność Boga w następujący sposób: „Suwerenność. Bóg…
Samoistność Boga

Samoistność Boga

Jak pamiętamy z wypowiedzi ks. Czesława Bartnika, oprócz omówionej już pokrótce suwerenności i wszechmocy, innym przymiotem Bożej Istoty jest samoistność. Trynitarianie wierzą w to, że każda z boskich osób istnieje…
Księżyc

Głową Chrystusa jest Bóg

Jednym z często używanych argumentów w debacie jest ten, który przywołuje słowa apostoła Pawła mówiące o tym, że głową Chrystusa jest Bóg. Cytuję je poniżej. 1Kor 11:3 (BW) 3. A…
niebo

Ojciec większy jest niż ja

J 14:28 (BW)28. Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja. Jest to…
Góry

Syn poddany Ojcu (1Kor 15:24-28)

1Kor 15:24-28 (BW)24. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.25. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół…
Znak zapytania

Czy Jezus jest wszechwiedzący?

Zapewne większość osób interesujących się tematem Trójcy zetknęła się z kwestią dotykającą pytania o wszechwiedzę Pana Jezusa. Chcąc zaprzeczyć ontycznej tożsamości Jezusa z Bogiem Jahwe, unitarianie podkreślają fakt przyjętego raczej…
niebo kuszenie

Czy Bóg może być kuszony?

Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, że Bóg jest istotą świętą i bezgrzeszną. Grzech jest na tyle obcy Bogu, iż z natury w ogóle nie podlega On żadnym pokusom w tym kierunku.…
Król i hetman

Syn – co ten tytuł mówi o relacjach Jezusa z Bogiem?

Czytelnik Biblii nie ma żadnej wątpliwości, że Bóg jest nazwany Ojcem w stosunku do swoich dzieci. W wielu miejscach Pisma relacja ta jest wprost określana takimi właśnie terminami. Warto zastanowić…
liść

Jednorodzony – co oznacza w Biblii to słowo?

Niemal od początku jednym z argumentów przedstawianych przez ariańskich unitarian podkreślających brak wieczności Syna było określanie Go jako μονογενὴς monogenes, co zazwyczaj w polskich przekładach oddawane jest jako „jednorodzony”. Jednym…

Formuły trynitarne

litery

Czy formuły trynitarne występują w Biblii?

Poza omówionym tekstem z ewangelii Mateusza 28:19, trynitarianie czasami odwołują się do tzw. „trynitarnych formuł”, które występują w Nowym Testamencie i mają świadczyć o tym, że Bóg JHWH jest jedną…
Fałsz

Comma Johanneum

Jednym z fragmentów, które budziły i wciąż budzą sporo kontrowersji w dyskusjach unitariańsko-trynitarnych, jest tzw. Comma Johanneum. Poniżej przytaczam interesujący nas fragment z 1J 5:6-8. Pogrubiony tekst określany jest właśnie…
kostka trzy

Wypowiedzi mnogie

Poza tekstem z Ewangelii Mateusza 28:19, trynitarianie czasami odwołują się do innych tzw. „trynitarnych formuł”, które występują w Nowym Testamencie i mają świadczyć o tym, że Bóg JHWH jest jedną…
echad jeden

Echad – czy oznacza jedność złożoną?

Hebrajskie słowo echad jest bardzo często brane pod lupę przez trynitarian. Jak wiadomo, fundamentalnym i najważniejszym przykazaniem które Bóg dał Izraelowi, było to, które cytuję poniżej: Pwt 6:4, 5 (BG)…
mur

Elohim – czy oznacza mnogość osób w Bogu?

Wiele osób zastanawia się dlaczego hebrajskie słowo Elohim oznaczające Boga, przybiera formę liczby mnogiej. Wśród osób wierzących w Trójcę dominuje pogląd, że od samego początku Bóg w ten sposób ukrył…
ciasto

Kto jadł obiad z Abrahamem?

Czy dla nauki o Trójcy jest istotne kto jadł obiad z Abrahamem? Okazuje się, że tak. W rozdziałach 18. oraz 19. Księgi Rodzaju znajdujemy fragment opisujący wizytę złożoną Abrahamowi przez…

Czy Jezus jest Bogiem?

Jezus

Jezus jako Bóg

Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem theos/elohim nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH – tylko Ojciec, czy…
Jezus świadectwa

Boskość Jezusa a świadectwo pierwszych chrześcijan

Po kilku świadectwach pierwszych chrześcijan, będących swego rodzaju przykładem tego, jak nieortodoksyjne wypowiedzi padały nawet z ust tych, których nie uznaje się za heretyków i obdarza dużym szacunkiem w kręgach…
Książki

Potomkowie Adama a boskość Mesjasza

Od pewnego czasu dość popularna staje się teza, iż w potomkach Adama została ukryta informacja o Bożym planie względem ludzkości. Bywa, że próbuje się też dowodzić tym boskości Pana Jezusa,…
Jezus plakat

Pan mój i Bóg mój – jak rozumieć wyznanie Tomasza

Spośród natchnionych tekstów przytaczanych jako dowód boskości Pana Jezusa, słowa Tomasza zanotowane w Ewangelii Jana 20:28 są, oprócz J 1:1, chyba najczęściej przytaczanym fragmentem. Brzmią one następująco: J 20:27-28 (BW)27.…
Róża krew

Czyją krwią został nabyty Kościół? (Dz 20:28)

Kolejnym tekstem stosowanym przez trynitarian w dowodzeniu Trójcy jest autorstwa Łukasza i został zapisany w Dziejach Apostolskich. Poniżej jego translacja według Biblii Tysiąclecia: Dz 20:28 (BT V)28. Uważajcie na samych…
Notatki

Reguła Sharpa

Jednym z najbardziej ciekawych i najgoręcej dyskutowanych tekstów związanych z boskością Pana Jezusa jest List do Tytusa 2:13. Poniżej podaję dwa tłumaczenia, które są reprezentatywne dla dwóch możliwości interpretacyjnych tego…
Pytanie o tożsamość

Tożsamość Prawdziwego Boga (1J 5:20)

1J 5:20 (VNT)20. Wiemy zaś, że Syn Boga nadchodzi i dał nam myślenie, aby poznawaliśmy Prawdziwego. I jesteśmy w Prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Pomazańcu; ten jest Prawdziwy Bóg i…
sprawdzanie

Czy Jezus czynił siebie równym Bogu? (J 5:18)

Werset z Ewangelii Jana 5:18 jest fragmentem, który pojawia się czasami w argumentacji trynitarnej. W przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi on następująco: J 5:18 (BT V)18. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym…
cześć

Cześć dla Ojca i Syna (J 5:23)

J 5:2323. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Fragment ten stał się dla sporej części trynitarian argumentem przemawiającym…
ojciec wieczności

Ojciec wieczności

W pierwszej część niniejszej książki przedstawiałem argumenty uzasadniające pogląd, że Syn miał początek swego istnienia, oraz zawdzięczał je Bogu. Wskazywałem na to, że takie terminy jak „zrodzenie”, „jednorodzony”, „pierworodny”, „Syn”,…
Nocne niebo

Czy Mesjasz miał początek? (Mi 5:1)

Mi 5:1 (BT)1. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.”1 Powyższy…
Góry i nocne niebo

Nie mający początku dni… (Hbr 7:1-3)

Hbr 7:1-3 (BW)1. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,2. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.…
modlitwa

Kyrios – znaczenie tytułu

Pierwszym tytułem, który będziemy mieli pod uwagę jest słowo „Pan”, czyli greckie Kyrios. Podobnie jak w kilku innych przypadkach, trynitarianie dowodzą tożsamości Jezusa z Bogiem za pomocą następującego schematu. Skoro…
krzyż zbawienie

Kto jest Zbawicielem?

Drugim terminem, który służy trynitarianom jako dowód utożsamiania Pana Jezusa z Bogiem JHWH jest słowo oddane w naszych polskich Bibliach jako „Zbawiciel”. Zwraca się uwagę między innymi na następujące fragmenty:…

Czy Jezus to Jahwe?

Jezus lew

Szaliah – Boży Posłannik

Oprócz podobieństwa tytułów Ojca i Syna, drugim sposobem udowadniania boskości tego ostatniego, są te same czynności, których wykonywanie z jednej strony przypisywane jest w Biblii Bogu, z drugiej zaś –…
Ja jestem

Ja jestem

Kolejnym argumentem prezentowanym przez trynitarian jako dowód tożsamości Syna Bożego z Bogiem JHWH jest samookreślanie się tego pierwszego greckim wyrażeniem ego eimi („ja jestem”), co ma być nawiązaniem do imienia…
Anioł Pana

“Anioł Pana” czy “Anioł-Pan”

W sporze unitariańsko-trynitarnym trudno jest się spotkać z jakimś nowym argumentem. Każda ze stron mniej więcej wie, czego może spodziewać się od adwersarza. Jednak od czasu do czasu zdarzają się…
Jezus imię cześć

Imię Jezus a imię Boga

Według znacznej liczby biblistów nasz Stwórca posiada wiele imion. El, Elohim, Eloah, El Eljon, Elohim hai, Elohe haolam, El Szaddaj – to tylko niektóre z nich. Uczeni często stawiają wszystkie…
Proroctwo Izajasza

Czy Jahwe posłał Jahwe? (Iz 48:12-17)

Oddaję się lekturze Biblii już prawie trzydzieści lat i nie ukrywam, iż jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju argumenty trynitarne, zarówno te lepsze, jak i te, które można uznać za bardzo…
Złota brama

Kto wszedł przez Złotą Bramę? (Ez 44:1-2)

Jednym z argumentów, polegających na porównywaniu czynności przypisanych w Starym Testamencie Bogu Jahwe, a wykonywanych w późniejszym okresie przez Pana Jezusa, jest między innymi fragment z Księgi Ezechiela 44:1-2. Protestancki i…
dzieci

Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci? (Mt 21:15-16)

Wspomniany wyżej Jarosław Zabiełło przytacza jeszcze jeden, podobny w swej naturze, argument mający świadczyć, iż Pan Jezus jest Bogiem Jahwe. Poniżej prezentują jego treść: „Ewangelia Mateusza 21:15-16 opisuje interesujące wydarzenie…
Niebiosa Izajasz

“Sam rozpostarłem niebiosa…” (Iz 44:24)

Iz 44:2424. Tak mówi Jahwe – twój Odkupiciel, Ten, co ukształtował cię [już] w łonie matki: – Ja, Jahwe, wszystko stworzyłem! Ja sam rozpostarłem niebiosa i utwierdziłem ziemię własną swą…
Krzyż przebity Jahwe

Przebity Jahwe (Za 12:10)

Za 12:10 (UBG)10. I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka;…
Chwała Boga

Czyją chwałę ujrzał Izajasz? (J 12:37-41)

J 12:37-41 (BW)37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,38. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło…
ziemia

Tyś, Panie, ugruntował ziemię… (Hbr 1:10-12)

Hbr 1:10-12 (BW)10. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;11. One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,12. I jako płaszcz…
Problem

Test Jana (1J 4:1-3)

W ostatnich latach pojawiły się gdzieniegdzie całkiem nowe interpretacje fragmentu z 1 Listu Jana 4:1-3. Twierdzi się w nich, że tekst ten stanowi dowód na to, iż Pan Jezus jest…
Płomień

Pan Jezus i Adon Jah

Z reguły nie polemizuję z artykułami Włodzimierza Bednarskiego, ze względu na niski poziom tychże, widoczną tendencję autora do manipulowania tekstem biblijnym, oraz konsekwentny brak rozumienia przezeń istoty dyskutowanego problemu, co…
liść

Wyrażenie “Ja jestem” przy opisie pojmania Jezusa

Pierwszym z tych dwóch tekstów zawierających wyrażenie ego eimi bez orzecznika, którym to trynitarianie nadają specyficzne znaczenie utożsamiania się Chrystusa z Bogiem Jahwe, jest fragment z Ewangelii Jana 18:1-8. W…
Ewangelia Jana

“Pierwej niż Abraham był…” (J 8:58)

J 8:58 (BW)58. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. W kontekście dyskusji dotyczących użycia słów ego eimi przez Pana Jezusa, chyba najczęściej omawianym…

Ewangelia Jana 1:1

miecz świetlny

Reguła Colwella, czyli Imperium kontratakuje

Tak jak wspomniałem wcześniej, ortodoksyjni trynitarianie od początku bardzo mocno sprzeciwiali się twierdzeniu unitarian o możliwości rozumienia drugiego theos jako rzeczownika nieokreślonego. W celu obrony swego stanowiska przytaczali różne argumenty,…
chicho sza

Czego nie powiedział wam Robert Countess

W roku 1998 Oficyna Wydawnicza „Vocatio” opublikowała polskie tłumaczenie książki Roberta Countessa zatytułowane „Błędy doktryny Świadków Jehowy”. Reklamowana była jako chłodna, rzeczowa i pozbawiona emocji, naukowa krytyka Przekładu Nowego Świata.1…
kosmos

Logos – koncepcja grecka czy hebrajska?

J 1:1 (UBG)1. Na początku było Słowo [Logos – przyp. autora], a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Grecki termin użyty przez apostoła Jana oraz oddawany w większości…
książki

Wypowiedzi uczonych

Czasami wśród trynitarian spotyka się opinie, że gramatycy zdecydowanie zaprzeczają możliwości tłumaczenia Jana 1:1 w sposób, który nie traktuje drugiego theos w sposób określony, tak jak chciałby tego Colwell. Poniżej…

Duch Święty

gołębica

Duch Święty

Podczas czytania Bożego Słowa, nie sposób nie zauważyć jak ogromną rolę przypisuje ono Bożemu Duchowi. Każdy chrześcijanin, zarówno ten o poglądach unitariańskich, jak i ten, który przyznaje się do wiary…
słownik

Duch Święty – definicja

Przystępując do rozważenia argumentacji trynitarian dotyczącej Ducha Świętego, chciałbym przypomnieć to, o czym pisałem we wcześniejszej części książki, a co dotyczyło unitariańskiego rozumienia Ducha Świętego. Zaproponowane znaczenia tego słowa prezentowane…
płomień Ducha

Duch Święty – hebrajska perspektywa

Podczas dyskusji dotyczących osobowości Ducha Świętego bardzo częstym argumentem prezentowanym przez trynitarian są wersety, w których Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi. Dla zwolenników nauki o wieloosobowości Boga są to…
Prąd duch

Czy określanie Ducha “mocą” prowadzi do tautologii?

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w omawianiu natury Ducha Świętego jest dość często pojawiający się zarzut dotyczący rzekomych tautologii wynikających z nietrynitarnego definiowania Ducha. Poniżej przytaczam słowa Jarosława Zabiełły, który…
Kamień świadek który słyszy

Czy Duch Święty słyszy? (J 16:13)

J 16:13 (BW)13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma…
Przyjaciele

Inny “Pocieszyciel” (J 14:16-17)

J 14:16-17 (UBG)16. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;17. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi…
rozważania

O Trójcy rozważań kilka – Duch Święty

Kastelion Pominę tutaj takie oczywiste kwestie jak na przykład to, że nigdzie w Biblii Duch Święty nie jest nazwany Bogiem, ani też że nikt się do niego nie modli oraz…
Raymond_Franz

Czym jest Duch Święty?

Artykuł pióra Raymonda Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego organizacji Świadków Jehowy, oraz autora słynnej książki pt. "Kryzys sumienia".
Człowiek na tle zachodzącego słońca

Osobowość ducha człowieka

Czy duch człowieka jest odrębną od niego osobą? Wśród zwolenników nauki o Trójcy bardzo często można spotkać się z argumentem, że skoro Biblia opisuje Ducha Świętego jako mającego myśli, uczucia…

Preegzystencja Jezusa

Tworzenie notatek

Preegzystencja Jezusa – zbiór podstawowych tekstów

Niniejszym tekstem chcę rozpocząć serię artykułów broniących nauczania o osobowej preegzystencji naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W styczniu 2012 roku wygłosiłem w zborze „na Krańcowej” wykład na ten temat, który został…
otwarta Biblia

Dia + genetivus – odpowiedź na zarzuty

Po opublikowaniu mojego artykułu dotyczącego konstrukcji dia + rzeczownik w genetivie bądź accusativie, pod facebookowym linkiem ukazało się kilka komentarzy dwóch przeciwników osobowej preegzystencji Pana Jezusa. Komentarze te usunąłem z…

Multimedia

Trochę Ojca – spojrzenie na naukę o Trójcy, to zapis rozmowy dotyczącej tego właśnie tematu. Trochę definicji, nieco historii i wiele refleksji. A także – dlaczego każdy błąd jest destrukcyjny dla naszej wiary.