Jeden Bóg i jeden Pan 2

“Nie ma chyba w teologii nauki bardziej fundamentalnej od zasady monoteizmu. Wszyscy chrześcijanie, podobnie jak żydzi i muzułmanie, deklarują oczywiście wiarę w jednego Boga. Okazuje się jednak, że występują pomiędzy nimi istotne różnice w pojmowaniu owej jedności. Każda ze stron uważa przy tym, iż opiera swoje poglądy wyłącznie na Piśmie Świętym. Arkadiusz Wiśniewski w książce »Jeden Bóg i jeden Pan« szczegółowo analizuje wszystkie zgłaszane w tej debacie argumenty, próbując ocenić, na ile rzeczywiście zgodne są one z zapisami Biblii. Drugie wydanie tego dzieła, uzupełnione i poprawione, ukazało się właśnie nakładem Wydawnictwa »Straż«.

Jeśli ktoś chciałby mieć w swej bibliotece podręcznik pozwalający prędko zapoznać się ze sposobami interpretacji wszystkim miejsc Biblii dotyczących tematu jedności i jedyności Boga, to książka »Jeden Bóg i jeden Pan« z pewnością bardzo dobrze się do tego nadaje. Zachęcamy do jej przeczytania i przestudiowania”.

Bogata treść

488 stron obszernej polemiki

NaJWAŻNIEJSZE TEMATY

Świadectwa pierwszych chrześcijan, sobory, boskość Jezusa, czy Jezus to Jahwe?, osobowość Ducha Świętego

NaJWAŻNIEJSZE Wersety

Wnikliwe omówienie najważniejszych wersetów kontrowersji. Wśród nich: Jana 1:1, Tytusa 2:13, Dzieje 20:28, Rzymian 9:5

Rzetelne argumenty

Merytoryczna polemika, bez argumentów ad personam

Wiktor Szpunar
Czytaj więcej
Nie znam na pewno wszystkich, ale „Jeden Bóg i jeden Pan” to dla mnie najważniejsza książka teologiczna wydana w roku 2020. Przeczytałem na tyle uważnie, że tym razem nie będzie cytatów, bo gdybym wkleił moje podkreślenia, zajęłyby około 40 stron. Arkadiusz Wiśniewski dokonuje prawie niemożliwego. Z jednej strony pokazuje Jezusa w pełnej chwale, jako istotę Boską, jednorodzonego Syna Bożego, istniejącego na długo przed swoim narodzeniem z Marii w Betlejem; Tego, który był i jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol. 1:15), przez którego i dla którego wszystko się stało (Jan. 1:3, 1 Kor. 8:6). Z drugiej strony podkreśla wyjątkową i jedyną pozycję Ojca Jezusa, jedynego najwyższego BOGA, JHWH, jedynego BOGA w znaczeniu bezwzględnym, w którym wszystko ma swoje ŹRÓDŁO, łącznie z Synem – Jego pierwszym i najbardziej umiłowanym dziełem, wybranym i wywyższonym przez NIEGO ponad wszelkie imię, ponad wszelką naturę i władzę – oczywiście poza własną naturą i władzą Ojca (1 Kor. 15:24-28).
Daniel
DanielLubimyczytać.pl
Czytaj więcej
Jeśli ktoś pragnie zapoznać się z siłą rozumowania i argumentacji unitarnego pojmowania Boga, to ta książka jest dla niego napisana. Jeżeli ktoś jest trynitarianinem (czyli wierzy w Boga w trzech Osobach), to tym bardziej powinien ją przeczytać, by przekonać się, na czym oparte są jego przekonania.
Poprzedni
Następny

Ponieważ książka została wydana przez organizację non-profit (Fundację Studiów Biblijnych), jej nabycie pokrywane jest z dobrowolnych datków. Najczęściej wpłacający ofiarują 30,- za egzemplarz.

Formularz zamówienia

Kategorie: