Pomyłki Ireneusza

Czasami wśród osób czytających Biblię spotyka się pogląd, że prawdziwą interpretację możemy poznać czytając Ojców Kościoła. Twierdzi się, iż jest w zasadzie niemożliwym, by chrześcijanie, którzy żyli 100-200 lat po apostołach, w dość radykalny sposób mogli zmienić ich nauczanie w przeciągu tego czasu. I to chrześcijanie cieszący się dobrym imieniem Dowiedz się więcej…

Wspieranie starszych

Dwojaka cześć dla starszych

Szacunek czy materialna zapłata? 1 Tym. 5:17 (BW)17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. Fragment ten, przynajmniej w zacytowanej powyżej wersji Biblii Warszawskiej, wydaje się być dosyć prosty. Osoby pełniące w zborze służbę starszych (prezbiterów) powinni być Dowiedz się więcej…

Kto zabił Goliata

Kto zabił Goliata?

Dawid, przecież to oczywiste… Krytycy Biblii jako jeden z przykładów mających podważyć wiarę w jej natchnienie podają porównanie dwóch fragmentów mówiących o tym, kto zabił Goliata. Oczywiście niemal każdy z nas zna opis z 1Sm 17 rozdział, w którym Dawid walczy z Goliatem i pokonuje go uderzeniem kamienia z procy. Dowiedz się więcej…

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa – rozwiązanie pozornych sprzeczności

Nie od dzisiaj zmartwychwstanie Jezusa, a szczególnie jego opis dokonany w poszczególnych Ewangeliach, zwraca uwagę krytyków Biblii. Sprawozdania świadków tego wydarzenia są przedmiotem ataków ze strony osób zaprzeczających prawdomówności i rzetelności ewangelistów. Kwestionowana jest zgodność chronologiczna sprawozdań. Wysuwa się także wnioski wskazujące na sprzeczności rzekomo występujące w owych opisach. Czy Dowiedz się więcej…

Niewolnictwo

Niewolnictwo seksualne – czy Biblia je sankcjonuje?

Poniższa treść jest moją odpowiedzią (nieco wygładzoną i zmodyfikowaną) na zarzut jednego z czytelników Biblii. Twierdził on mianowicie, że z fragmentu Księgi Wyjścia 21:7-11 wynika sankcjonowanie przez Boga seksualnego niewolnictwa. Czy jednak tak było rzeczywiście? Wj 21:7-11 (BW)7. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, Dowiedz się więcej…

Wielka pomyłka Mateusza

Wielka pomyłka Mateusza?

Wiele osób jest  bardzo sceptycznie nastawionych do Biblii. Jako jeden z powodów swej niewiary w natchnienie Słowa Bożego podają oni fragment z Ewangelii Mateusza 27:9-10: Mt 27:9-10 BW9. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go Dowiedz się więcej…

Mojżesz i Sargon

Mojżesz i Sargon

Czy Mojżesz i Sargon są postaciami, które coś łączy? Niektórzy ludzie sceptycznie nastawieni do rzetelności biblijnych opisów zarzucają im, że są one zniekształconymi historiami zaczerpniętymi z innych mitologicznych źródeł. Jednym z takich przypadków jest rzekomo sprawozdanie o narodzeniu i wczesnym dzieciństwie Mojżesza (Wj 2:1-10). Krytycy Biblii sugerują, że opowieść ta Dowiedz się więcej…

Pardes

Pardes

Pardes to niezwykle ważne słowo dla każdego czytelnika Bożego Słowa. O ważności interpretacji Biblii nie trzeba chyba przekonywać nikogo. Wszyscy świadomi są tego, iż pisany tekst zawiera nie tylko same znaki, ale także istnieje w tych znakach głębszy sens. Jego właściwe odczytanie jest warunkiem dobrego zrozumienia tego, co autor owego Dowiedz się więcej…