Wspieranie starszych

Dwojaka cześć dla starszych

1 Tym. 5:17 (BW) 17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. Fragment ten, przynajmniej w zacytowanej powyżej wersji Biblii Warszawskiej, wydaje się być dosyć prosty – osoby pełniące w zborze służbę starszych (prezbiterów) powinni być w jakiś Czytaj dalej…

Kto zabił Goliata

Kto zabił Goliata?

Krytycy Biblii jako jeden z przykładów mających podważyć wiarę w jej natchnienie podają porównanie dwóch fragmentów mówiących o tym, kto zabił Goliata. Oczywiście niemal każdy z nas zna opis z 1Sm 17 rozdział, w którym Dawid walczy z Goliatem i pokonuje go uderzeniem kamienia z procy. Jednak jest jeden fragment Czytaj dalej…

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa – rozwiązanie pozornych sprzeczności

Nie od dzisiaj zmartwychwstanie Jezusa, a szczególnie jego opis dokonany w poszczególnych Ewangeliach, zwraca uwagę krytyków Biblii. Sprawozdania świadków tego wydarzenia są przedmiotem ataków ze strony osób zaprzeczających prawdomówności i rzetelności ewangelistów. Kwestionowana jest zgodność chronologiczna sprawozdań. Wysuwa się także wnioski wskazujące na sprzeczności rzekomo występujące w owych opisach. Czy Czytaj dalej…

Wielka pomyłka Mateusza

Wielka pomyłka Mateusza?

Wiele osób jest  bardzo sceptycznie nastawionych do Biblii. Jako jeden z powodów swej niewiary w natchnienie Słowa Bożego podają oni fragment z Ewangelii Mateusza 27:9-10: Mt 27:9-10 BW9. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go Czytaj dalej…

Złoty ołtarz

Złoty ołtarz w Miejscu Najświętszym?

Większość czytelników Biblii zdaje sobie sprawę z tego, że w Biblii występuje taki termin jak złoty ołtarz. Był to oczywiście jeden ze sprzętów znajdujących się najpierw w Przybytku, potem zaś w świątyni zbudowanej przez naród Izraela. O jego dokładnym umiejscowieniu możemy przeczytać w poniższym wersecie: Wj 40:22-27 (PUBG)22 Postawił też Czytaj dalej…

Mojżesz i Sargon

Mojżesz i Sargon

Czy Mojżesz i Sargon są postaciami, które coś łączy? Niektórzy ludzie sceptycznie nastawieni do rzetelności biblijnych opisów zarzucają im, że są one zniekształconymi historiami zaczerpniętymi z innych mitologicznych źródeł. Jednym z takich przypadków jest rzekomo sprawozdanie o narodzeniu i wczesnym dzieciństwie Mojżesza (Wj 2:1-10). Krytycy Biblii sugerują, że opowieść ta Czytaj dalej…

Pardes

Pardes

Pardes to niezwykle ważne słowo dla każdego czytelnika Bożego Słowa. O ważności interpretacji Biblii nie trzeba chyba przekonywać nikogo. Wszyscy świadomi są tego, iż pisany tekst zawiera nie tylko same znaki, ale także istnieje w tych znakach głębszy sens. Jego właściwe odczytanie jest warunkiem dobrego zrozumienia tego, co autor owego Czytaj dalej…

O badaniu Pism

O badaniu Pism

J 5:39 BW39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; Co było problemem Żydów?  Niektórzy, nawet w kazaniach, cytują ten fragment w takim kontekście, jakby Pan Jezus krytykował sam fakt badania Pism. Sugeruje się, że badanie Pism jest czynnością nieistotną, ba, nawet szkodliwą, Czytaj dalej…

Manuskrypty

Manuskrypty

Język manuskryptów Manuskrypty Nowego Testamentu to niezmiernie interesująca dziedzina wiedzy. Tekst Nowego Testamentu powstał w grece koine. Język ten pełnił wówczas tą samą funkcję jaką w dzisiejszych czasach pełni język angielski – był uniwersalnym językiem ówczesnej cywilizacji. Swoją popularność zawdzięczał podbojom Aleksandra Wielkiego, którego imperium obejmowało tereny Macedonii, Azji Mniejszej, Czytaj dalej…

Zapisz się na newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach w serwisie Thaleia, zostaw nam swojego maila.