Wypowiedzi mnogie

Wypowiedzi mnogie

Poza tekstem z Ewangelii Mateusza 28:19, trynitarianie czasami odwołują się do innych tzw. „trynitarnych formuł”, które występują w Nowym Testamencie i mają świadczyć o tym, że Bóg JHWH jest jedną istotą w trzech osobach. Ksiądz Wincenty Granat oprócz wspomnianego wyżej tekstu, wymienia jeszcze trzy z nich1, które poniżej cytuję: 1Kor Dowiedz się więcej…

Comma Johanneum

Comma Johanneum

Jednym z fragmentów, które budziły i wciąż budzą sporo kontrowersji w dyskusjach unitariańsko-trynitarnych, jest tzw. Comma Johanneum. Poniżej przytaczam interesujący nas fragment z 1J 5:6-8. Pogrubiony tekst określany jest właśnie jako Comma Johanneum. 1J 5:6-8 (BG) 6. Tenci jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie Dowiedz się więcej…

W imię ojca i syna i ducha

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – czy oznacza to chrzest w imię Trójcy?

Uczciwość wymaga przyznać, że o ile brak jasnych i bezpośrednich tekstów dotyczących wiary pierwszych chrześcijan w Ojca, Syna i Ducha jako jednego liczbowo Boga, tym niemniej trynitarianie przytaczają kilka fragmentów pośrednich, mających to, ich zdaniem, sugerować. Jeden z nich zanotowany jest w Ewangelii Mateusza 28:19. Poniżej jego treść z przekładu Dowiedz się więcej…