Pojmanie Jezusa

Wyrażenie “Ja jestem” przy opisie pojmania Jezusa

Pierwszym z tych dwóch tekstów zawierających wyrażenie ego eimi bez orzecznika, którym to trynitarianie nadają specyficzne znaczenie utożsamiania się Chrystusa z Bogiem Jahwe, jest fragment z Ewangelii Jana 18:1-8. W przekładzie Biblii Tysiąclecia jest on oddany następująco: J 18:1-8 (BT V)1. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Dowiedz się więcej…

Pan Jezus i Adon Jah

Pan Jezus i Adon Jah

Z reguły nie polemizuję z artykułami Włodzimierza Bednarskiego, ze względu na niski poziom tychże, widoczną tendencję autora do manipulowania tekstem biblijnym, oraz konsekwentny brak rozumienia przezeń istoty dyskutowanego problemu, co skutecznie zniechęca do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Jednak w jednej ze swoich prac,1 inspirując się myślą i analizą księdza Andrzeja Kowalczyka, Dowiedz się więcej…

Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci?

Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci? (Mt 21:15-16)

Wspomniany wyżej Jarosław Zabiełło przytacza jeszcze jeden, podobny w swej naturze, argument mający świadczyć, iż Pan Jezus jest Bogiem Jahwe. Poniżej prezentują jego treść: „Ewangelia Mateusza 21:15-16 opisuje interesujące wydarzenie pokazujące nam to, za kogo Chrystus sie naprawdę uważał. Arcykapłani i Żydzi widząc cuda, jakie Jezus czynił oburzyli się gdy Dowiedz się więcej…

Złota brama

Kto wszedł przez Złotą Bramę? (Ez 44:1-2)

Jednym z argumentów, polegających na porównywaniu czynności przypisanych w Starym Testamencie Bogu Jahwe, a wykonywanych w późniejszym okresie przez Pana Jezusa, jest między innymi fragment z Księgi Ezechiela 44:1-2. Protestancki i trynitarny apologeta, Jarosław Zabiełło, wypowiada się na ten temat następująco: „Z wjazdem Jezusa do Jerozolimy wiąże się wypełnienie proroctwa związanego Dowiedz się więcej…