Aleksander z Aleksandrii

Aleksander nie wypowiadał się co prawda bezpośrednio o Trójcy. Jednak zanotowano inną jego ciekawą myśl. Poniżej cytat słów biskupa Aleksandra z Aleksandrii – przełożonego Ariusza i jego przeciwnika w kontrowersji chrystologicznej: „Owi zmyślacze niedorzecznych bajek utrzymują, że my, chcąc uniknąć tego bezbożnego, nigdzie nie zanotowanego bluźnierstwa o stworzeniu Chrystusa z Dowiedz się więcej…

Nowacjan

Nowacjan to kolejny pisarz, który pisał o Trójcy. Żył on w pierwszej połowie III wieku, w latach ok. 200-258. W swym dziele O Trójcy Świętej przyznaje on tytuł Boga Synowi i mocno broni tej nauki, jednak w jego pracy padają również następujące słowa dotyczące Syna: Zaiste i Ojciec Go bowiem Dowiedz się więcej…

Orygenes

Czy Orygenes wypowiadał się o Trójcy? Poniżej kilka świadectw z pism Orygenesa, żyjącego na przełomie II i III wieku: „17. Trzeba im powiedzieć, że Bóg [ho Theos] jest Bogiem samym w sobie [autotheos], i właśnie dlatego Zbawiciel tak mówi do Niego w modlitwie: ‘Ażeby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga’. Wszystko Dowiedz się więcej…

Tertulian

Tertulian był pierwszym pisarzem, któremu przypisuje się użycie słowa Trójca (łac. trinitas). Żył on na przełomie II i III wieku (zm. 240 r.n.e.). Ów znany pisarz wsławił się między innymi polemiką z szerzącym się wówczas monarchianizmem modalistycznym. Choć zdecydowanie broni Boskiej triady w ekonomii zbawienia, tym niemniej jego poglądy w Dowiedz się więcej…

Justyn Męczennik

Justyn Męczennik urodził się ok. 100 r.n.e, został ścięty między 163 a 167 rokiem. Poniżej jego dwa świadectwa: Spróbuję cię przekonać, skoro zrozumiałeś Pisma, że to, co mówię jest prawdą, że jest inny Bóg i Pan, poddany Stwórcy wszystkich rzeczy, który bywa też nazywany Aniołem, ponieważ ogłasza On ludziom to Dowiedz się więcej…

Wschód i Zachód

Wschód i Zachód

Trójca święta i relacje zachodzące pomiędzy jej osobami do dzisiaj są interesujące dla pasjonatów i wyznawców tej nauki. Wśród niektórych chrześcijan trynitarnych panuje obecnie przekonanie, iż łaciński model Trójcy jest odmienny od modelu wschodniego i tylko ten ostatni jest ortodoksyjny i mający poparcie w poglądach wczesnego Kościoła. Taka postawa ma Dowiedz się więcej…

Trójca po soborach

Trójca po soborach

Definicja Trójcy, a raczej próby jej szczegółowego określenia nie zakończyły się na soborze w Chalcedonie. Czwarty i piąty wiek były co prawda kluczowe dla sformułowania głównych punktów trynitologii oraz trynitarnej chrystologii, jednak nie zamknęły prób jej zrozumienia oraz dokładniejszego opisania i definiowania pojęć. Sławny Augustyn z Hippony poświęcił temu aż Dowiedz się więcej…

Sobór w Efezie

Sobór w Efezie – 431

Sobór w Efezie był trzecim ze znaczących soborów. O ile problemy trynitologiczne zostały w zasadzie rozstrzygnięte przez Konstantynopol, o tyle nadal pozostawały niejasne pewne kwestie natury chrystologicznej. Skoro ortodoksja sformułowała naukę o tym, iż Syn Boży był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, przyjąwszy nie tylko ludzkie ciało ale także ludzką Dowiedz się więcej…